Afbeelding
Archieffoto ter illustratie

Status IKC 2 op Noordgouw terrein

Algemeen

HATTEM – Het rapport van Openbaar Onderwijs Zwolle (OOZ) met daarin de mogelijkheden om een tweede Integraal Kindcentrum (IKC2) te realiseren op het voormalige Noordgouwterrein wordt binnenkort verwacht. PvdA/GroenLinks fractievoorzitter Jaap van Tiel vroeg tijdens de raadsvergadering naar de vorderingen van IKC2.

Op 14 december 2020 is op initiatief van PvdA, ChristenUnie en CDA een motie aangenomen voor de planning van IKC2. Daarin stond dat op korte termijn, maar uiterlijk voor 1 november 2021, er een plan moest zijn voor een tweede IKC2 met ruimte voor 2 scholen, peuteropvang en kinderdagverblijf.

“In de motie werd het college opgeroepen om besprekingen op te starten met schoolbesturen en overige relevante partners om te komen met een plan op de gewenste locatie en realisatie van IKC2. De vorige coalitieperiode zijn we een aantal keren goed en mondeling goed geïnformeerd inzake de voortgang. Inmiddels is het september 2022. Wat is de status in de genoemde motie? Wanneer gaat de raad uitgebreid geïnformeerd worden over de voortgang voor de bouw van IKC 2 op het voormalige Noordgouw terrein?”, aldus van Tiel.

Onderwijs wethouder Margriet Brouwer antwoordde dat er besprekingen met de schoolbesturen zijn geweest. Het wachten is op het rapport van OOZ, die ouders heeft gepeild over de mogelijkheden. Dat rapport wordt ieder moment verwacht. “Aan de hand daarvan kunnen wij ook verder gaan. Ik hoop dat we daar zeker voor het einde van het jaar verdere informatie over kunnen geven”.