Afbeelding
Foto: A BIJSTERBOSCH

Discussieavond ’t Veen voor leden GL- PvdA

Algemeen

HATTEM - Afgelopen week organiseerde de fractie PvdA/GroenLinks een discussieavond inzake de plannen voor de invulling van de woningbouw op het oude industrieterrein ’t Veen.

In november kwam tijdens een ledenvergadering de vraag naar voren dat er de behoefte is om met de fractie te kunnen discussiëren over grote onderwerpen die in Hattem spelen. Het eerste onderwerp dat werd opgepakt, is het bestemmingsplan ’t Veen. Raadslid Tonny Keizer, wethouder Koen Castelein en projectleider Sybold Herder hebben de leden uitvoering bijgepraat over de plannen voor ‘t Veen. Het oude industriegebied is de grootste locatie voor woningbouw in Hattem.

“Na de presentatie en uitleg was er gelegenheid om vragen te stellen. Hoe zorgen we ervoor dat er voldoende ruimte is voor groen? Of worden er genoeg sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen gebouwd? En hoe zit het met de bouwhoogte? In de mooie discussie die ontstond kreeg de fractie waardevolle input om mee te nemen in de besluitvorming over het bestemmingsplan ‘t Veen. Al met al een zeer geslaagde avond voor de leden van PvdA/GroenLinks.”

Het bestuur van de PvdA/GroenLinks vindt input van de leden zeer waardevol, en heeft daarom besloten dat zij in de toekomst discussieavonden over belangrijke onderwerpen in Hattem zullen gaan organiseren.