Afbeelding
Foto: Google maps

Voorlopig geen woningen op gemeentewerf

· leestijd 2 minuten Algemeen

HATTEM – Er wordt voorlopig geen onderzoek gestart naar de ontwikkeling van de gemeentewerf als locatie om woningen te bouwen. Uit een eerste verkenning blijkt dat de financiële haalbaarheid, de ruimtelijke beperking, het functioneren van de gemeentewerf en voldoende woningbouwlocaties maken dat een transitie van deze locatie naar woningbouw op dit moment niet haalbaar is.

Vragen

Commissielid Okyay Örgüt (VVD) stelde in februari van dit jaar een aantal vragen aan het college over de mogelijkheden voor het bouwen van woningen op de locatie van de gemeentewerf en de realisatie van een afvalbrengstation op het bedrijventerrein H2O.

“De hoeveelheid geschikte locaties binnen de gemeente is beperkt, mede door de mooie natuurgebieden om ons heen. Daarnaast is er een brede steun binnen de raad om te onderzoeken of het mogelijk is om een milieustraat in te richten binnen de eigen gemeentegrens. Onze gemeentewerf aan de Kerkhofdijk is wellicht een locatie die geschikt is voor woningbouw. De prachtige locatie aan de dijk biedt ruimte om de hoogte in te gaan waardoor toekomstige bewoners kunnen genieten van prachtige uitzichten over de IJssel en Wiessenbergsche Kolk. De werf ligt op gemeentegrond waardoor we zelf kunnen bepalen wat en voor wie er eventueel gebouwd gaat worden. Is het college bereid om te onderzoeken of verhuizing van de werf een optie is om woningbouw op deze locatie mogelijk te maken? Is het college het met ons eens dat het, bij eventuele verhuizing, voor de hand ligt dat er eerst gekeken wordt naar kavels op het Hattems plandeel van H2O en dat er dan ook enige haast geboden is aangezien de kavels nu beschikbaar zijn voor elke ondernemer?” Er ligt volgens Örgüt een kans om met de opbrengsten van de grond van de

gemeentewerf, gedeeltelijk de realisatie van de werf en een milieustraat te financieren.

Grondig

Het antwoord van het college liet enige tijd op zich wachten. Dit komt volgens het college omdat zij de gedane suggestie eerst grondig wilde onderzoeken. “In overleg met het programmateam van ’t Veen is bekeken welke potentie deze locatie heeft om meegenomen te worden in de transitie van ’t Veen. Vertrekpunt hierbij is dat een verkleuring financieel haalbaar moet zijn, wil deze enige kans van slagen hebben. Het college deelt de mening van de VVD met betrekking tot de potentie voor woningbouw op deze plek aansluitend op ’t Veen. Toch is het college afwijzend in het starten van een verder onderzoek naar de ontwikkeling van deze locatie”. 

Haalbaarheid

Bij de herontwikkeling van de locatie aan de Kerkhofdijk naar woningbouw drukt de boekwaarde op de grondexploitatie van het gebied wanneer het wordt herontwikkeld. “Dit komt omdat in het verleden is geïnvesteerd in gebouwen en voorzieningen op de locatie van de gemeentewerf. Een verplaatsing van de gemeentewerf naar het Hattemse plandeel van het bedrijventerrein H2O zal hoge kosten met zich meebrengen. Bovendien zijn er nog maar zeer beperkt kavels beschikbaar zijn en deze kavels zijn in de meeste gevallen gereserveerd voor (uit te plaatsen) bedrijven.

De opbrengsten worden bepaald door de oppervlak van de kavel, de woningdichtheid en het woningbouwprogramma wat kan worden gerealiseerd. Er zitten ook grenzen aan woningdichtheid omdat er bijvoorbeeld ook bij gestapelde bouw voldoende ruimte moet zijn voor groen, water en parkeren”, aldus het college in een antwoord. “Als we de ingeschatte kosten en potentiële opbrengsten tegen elkaar afzetten dan laat dat geen positief resultaat zien”. 

Binding

Andere argumenten zijn dat de verplaatsing van de gemeentewerf geen verbetering is voor de binding van de buitendienstmedewerkers met de kern Hattem. Bovendien zorgt de nabijheid van de dijk en de begraafplaats voor ruimtelijke beperkingen in het ontwikkelpotentieel van de locatie van de gemeentewerf. Daarnaast laat het college weten dat er voor de komende 10 jaar voldoende potentiële woningbouwlocaties in Hattem zijn om te kunnen voldoen aan de behoefte aan nieuwe woningen zoals ’t Veen, woonzorgzones, Apeldoornseweg, Hessenweg-Rozeboomspoor, scholenlocaties en andere inbreidingsplannen.