Afbeelding
Foto: .

Brengt conflict evenementen in gevaar?

· leestijd 2 minuten Algemeen

HATTEM – Kunnen de evenementen in 2023 wel doorgaan nu de HAVO en het Ondernemersfonds in de clinch liggen met Visit Hattem? Mediation vanuit de gemeente Hattem is tot op heden niet gelukt. De gemeente doet een appèl op alle betrokken partijen om uit deze impasse te komen.

Moeite

Het Ondernemersfonds is jaren geleden opgericht om de collectieve bestedingen van ondernemers in de gemeente Hattem te financieren. Door de collectieve aanpak wordt freeriders problematiek tegengegaan. Alle ondernemers in de binnenstad dragen evenredig bij aan het fonds dat geïnd wordt door de gemeente.

De centen worden beheerd door het bestuur van Stichting Ondernemersfonds Hattem. Een ieder die een evenement of activiteit in de binnenstad organiseert, kan aanspraak maken op deze gelden.

In een brief aan de gemeenteraad, die op de agenda van de commissievergadering Ruimte en Duurzaamheid stond, schrijven de besturen van ondernemersvereniging HAVO en het Ondernemersfonds dat het ondanks verschillende gesprekken niet is gelukt om er samen uit te komen. De beide besturen hebben moeite met de condities en voorwaarden waarom Visit Hattem denkt recht te hebben op de gelden uit het Ondernemersfonds.

Mediation

“De HAVO en het Ondernemersfonds hebben zich constructief opgesteld en waren bereid om zonder enige restrictie het mediation proces in te gaan, omdat zij een goed functionerend Visit Hattem uitermate belangrijk vinden. Visit Hattem heeft zich niet constructief opgesteld en dat vinden wij zeer teleurstellend en hadden anders gehoopt”.

De HAVO en het Ondernemersfonds schrijven in de brief er alles aan gedaan te hebben om de situatie te keren en hebben het vertrouwen in het Visit Hattem bestuur opgezegd. Het Ondernemersfonds zal daarom in de komende begroting geen gelden reserveren voor Visit Hattem. 

Als reden wordt aangegeven dat bij aanvragen aan het Ondernemersfonds bij herhaling niet de noodzakelijke onderbouwing wordt gegeven op basis waarvan het Ondernemersfonds gelden kan reserveren. Ook worden volgens de brief geen bestuursleden aangeleverd.

“Daarnaast dringen zowel de HAVO als het Ondernemersfonds al 4 jaar bij Visit Hattem aan op het op orde brengen van de exploitatie en de tering naar de nering te zetten. Zij weigeren categorisch daarover in gesprek te gaan met de HAVO en het Ondernemersfonds”.

Positief

Het bestuur van Visit Hattem laten desgevraagd weten niet in te gaan op de inhoud van de brief. Wel laat het Visit Hattem weten positief terug te blikken op vorig jaar. “Visit Hattem kijkt terug op een mooi 2022 op zowel het gebied van het voorzien van toeristische informatie als op het organiseren van evenementen. We gaan gesteund door vele vrijwilligers met enthousiasme het Hanzejaar 2023 in”.

De gemeente die heeft getracht beide partijen bij elkaar te brengen laat in een reactie weten dat geen enkele partij in Hattem baat heeft bij de ontstane situatie. Er zijn in de afgelopen weken verschillende gesprekken gevoerd met als inzet dit conflict oplossen. ”We blijven ons inzetten voor een oplossing. Het is zaak om zo snel mogelijk uit deze impasse te komen. We doen een appèl op alle betrokken partijen om dit conflict samen op te lossen. Er is geld beschikbaar om mooie evenementen in Hattem te organiseren en alle betrokken partijen, onze inwoners en geïnteresseerde toeristen zijn er bij gebaat dat die doorgaan”.

Meer kan de gemeente ook niet doen omdat de geinde reclamebelasting conform het gesloten convenant wordt doorgezet naar het Ondernemersfonds. “Het is niet onze rol om te sturen op de besteding van de middelen in dit fonds. Ook kan de gemeente niet eenzijdig stoppen met middelen doorzetten naar dit fonds”.