Afbeelding
.

Zonder steun vrijwilligers geen Oranjefeesten

· leestijd 1 minuut Algemeen

HATTEM – Zonder steun van vrijwilligers is er geen Hattemer Oranjevereniging en Oranjefeesten. Het bestuur van de HOV blijft op zoek naar handjes die willen helpen om de Oranjefeestelijkheden in 2023 te organiseren. Alleen met voldoende vrijwilligers kunnen de Oranjefestiviteiten doorgaan.

Kleinschaligheid

De twee resterende HOV-bestuursleden Henk Daha en Rob van Deventer zijn blij dat na de oproep in de Hattemer zich een aantal vrijwilligers heeeft aangemeld. Toch is dit nog niet voldoende.

Gezocht wordt nog naar commissieleden en een secretaris en een voorzitter om het bestuur compleet te krijgen. Het HOV bestuur stapt over naar een klein dagelijks bestuur met daarom heen een aantal commissies die allemaal een eigen takenpakket krijgen.

De kleinschaligheid van de commissies moeten er toe leiden dat meer mensen bereid zijn om een helpende hand toe te steken. Dit voorkomt dat niet al het werk op de schouders van een klein aantal personen ligt. Zo wordt richting de vrijwilligers maatwerk geboden.

Commissies

Zo is er een commissie Binnenstad die meedenkt over de activiteiten in het centrum op Koningsdag. De commissie Senioren doet zijn best deze doelgroep zo goed mogelijk te bereiken. De PR commissie is verantwoordelijk voor alle uitingen met betrekking tot de activiteiten die de HOV organiseert. Van website tot nieuwsbrief, van posters tot artikelen, het programmaboekje en de sociale media.

De HOV hoopt in 2023 weer een tentfeest te kunnen organiseren en doet dat onder leiding van een tent-commissie. Of dit lukt is ook afhankelijk van het aantal aanmeldingen in deze commissie. Denk aan de handjes achter de bar, kassa, muziekbegeleiding en nog veel meer.

De commissie Terrein en optocht houdt zich bezig met alle zaken op en rond het tentterrein en het marktplein tijdens de opbouw. Het regelen van verkeer, maar ook alle overige zaken zoals de voorzieningen zoals toiletwagens, hekken, technische aansluitingen. Daarnaast de opstelling van de optocht en het verloop ervan. De jeugdcommissie organiseert ieder jaar op de ochtend van Koningsspelen leuke activiteiten voor de basisschoolkinderen. En rondom Koningsdag leuke activiteiten voor peuters, kleuters en de oudere jeugd.

Zonder de sponsorbijdrage van vele ondernemers in en rondom Hattem kan het feest niet plaatsvinden. De commissie sponsoring is verantwoordelijk voor het werven van nieuwe sponsors en het beheren van bestaande sponsorrelaties. Ook is de HOV op zoek naar mensen voor de ledenadministratie en de kascontrole. Het bestuur van de HOV blijft positief en daarmee hopen zij ook op het enthousiasme van alle Hattemers. Zij doen dan ook graag een beroep op eenieder, om zich aan te melden als vrijwilliger zodat er ook in de toekomst mooie Oranjefeesten in Hattem plaats kunnen vinden.

Actie
De bestuursleden roepen op om ook in actie te komen wanneer jezelf leuke plannen hebt of bruisende ideeën. Inmiddels heeft het HOV-bestuur ook vol trots de nieuwe website gepresenteerd. “Samen met nieuwe bestuursleden en vrijwilligers willen we graag de schouders eronder zetten om ook in de toekomst gezellige Oranjefeesten te organiseren”, aldus het enthousiaste HOV-bestuur.

Vrijwilligers die meer informatie willen of zich willen aanmelden kunnen contact opnemen via info@hattemeroranjevereniging.nl.