Afbeelding
afbeelding via Google Maps

Sloop verpauperde panden Nieuweweg

· leestijd 1 minuut Algemeen

HATTEM – De Van Norel Bouwgroep hoopt zodra het papierwerk in orde is over te gaan tot de sloop van voormalig restaurant Mulder en het naastgelegen woonhuis. De verpauperde staat van de panden kwam maandag aan bod in de raadsvergadering.

Project

Tijdens het vragen halfuurtje van de gemeenteraad vroeg CDA-Hattem aandacht voor het woningbouwproject op de hoek Parklaan/Nieuweweg. Fractievoorzitter Teun Juk gaf aan al geruime tijd niets meer gehoord te hebben over de voortgang van dit woningbouwproject. Hij constateerde dat het pand van de voormalige zaal Mulder steeds verder verpaupert. “Alles is nu dichtgetimmerd. Het aanzien van de buurt wordt er daardoor niet beter op. Bovendien is er het risico van vandalisme en brandgevaar wanneer iets te lang op deze manier leeg staat, zeker met de jaarwisseling voor de boeg. Er is sprake van een volstrekt ongewenste situatie”. Hij vroeg aan wethouder Koen Castelein wanneer er voor het laatst contact geweest met de betrokken ontwikkelaar en of er al zicht is wanneer er hier gebouwd kan worden. “Wat kan de gemeente eraan doen om te zorgen dat het pand zo spoedig mogelijk door de ontwikkelaar wordt gesloopt?”

Ontwikkelingen

Wethouder Koen Castelein gaf aan dat er spoedig gebouwd moet worden. En dat er ontwikkelingen zijn en zicht op bouwen. Hij zal de huidige stand van zaken binnenkort met de raad delen. Hij onderkende de noodzaak om het betreffende pand te slopen. Burgemeester Marleen Sanderse vulde aan dat veiligheid tot haar portefeuille behoort. Zij was het eens met de vragensteller dat er wat aan de situatie gedaan moet worden. Het heeft haar volle aandacht. VVD-raadslid Erik Kleinpenning stelde eveneens dat de huidige staat geen mooi visitekaartje voor Hattem is. In een gesprek dat hij had met de eigenaar van het naastgelegen Chinees Restaurant concludeerde hij dat op dit moment nog niet veel ontwikkeling in het plan te verwachten is.

Plan- en projectontwikkelaar Joost Kriele bij Van Norel Bouwgroep laat aan de redactie van de Hattemer weten goed en regelmatig contact te hebben over de sloop en bouw van de panden aan de Nieuweweg. “Om de sloop te kunnen starten, moest er eerst een aanvullend fauna-onderzoek plaatsvinden. Dit is nu klaar en akkoord bevonden. Het is nu wachten op de stikstofberekening die nodig is. Als die berekening akkoord is bevonden door de gemeente gaan we snel over tot sloop. Gezien alle onduidelijkheid rondom de berekeningen is helaas niet te zeggen wanneer deze afgerond zal zijn, maar wij verwachten dat dit op korte termijn zal zijn”.