Afbeelding
Foto: ter illustratie

Mogelijkheden lokale wetgeving houtstook onderzocht

· leestijd 1 minuut Algemeen

HATTEM - Onlangs werden in de raad vragen gesteld over ruimte voor lokale Wetgeving om schadelijke uitstoot door houtstook te voorkomen. Om hierop antwoord te kunnen geven, is bekeken wat de mogelijkheden zijn onder het huidig recht en de Omgevingswet. De raad is inmiddels geïnformeerd middels een informatienota.

“In het huidig recht is het niet mogelijk om houtstook te verbieden. Gelet op de handhavingscapaciteit die nodig is, is het niet haalbaar om houtstook te gaan verbieden wanneer de Omgevingswet van kracht wordt. Desalniettemin vindt gemeente Hattem een schone lucht belangrijk voor iedereen. Daarom zal zij inwoners informeren over hoe er op een verstandige manier hout gestookt kan worden, om uitstoot en overlast te beperken”, is de kernboodschap.

Huidig recht

Het verbieden van stoken van hout in huis is onder het huidig recht geen bevoegdheid van de gemeente. Gemeenten kunnen de aanwezigheid van houtkachels niet verbieden, omdat dit producten zijn die toegestaan zijn op de Europese markt. Onder het huidig recht kan de gemeente alleen regels stellen over het stoken van hout buiten woningen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). In het bestemmingsplan kunnen geen regels opgenomen worden over houtstook. Ook kunnen hier geen regels gesteld worden over de aanwezigheid van een rookkanaal.

Omgevingswet

Onder de omgevingswet is het wel mogelijk voor de gemeente om regels op te stellen over houtstook. “De gemeente is verplicht om een omgevingsvisie te maken. Hierin kan een gemeente ambities rondom houtstook opnemen, maar dit hoeft niet. Hattem heeft houtstook niet verwoord in de omgevingsvisie, wel staat hierin omschreven dat er in het ‘programma vitale samenleving’ maatregelen genomen gaan worden die gericht zijn op het minimaliseren van slechte luchtkwaliteit.

In het omgevingsplan kan de gemeente eisen stellen aan het stoken van hout, gericht op de fysieke leefomgeving. Zo kunnen er voor nieuwe wijken emissie-eisen opgenomen worden en een vergunningsplicht ingesteld worden voor de activiteit ‘stoken van hout’. Als dit ingevoerd wordt, is het belangrijk dat er voldoende capaciteit beschikbaar is om dit te handhaven. De handhaafbaarheid van de regels is een belangrijk aandachtspunt”, is te lezen in de Raadsinformatie.

Gemeente Hattem wijst inwoners op www.stookwijzer.nu. Deze tool is plaatsgebonden, geeft aan wat het risico van stoken van hout is voor de omgeving en geeft adviezen hoe hout op een verstandige manier gestookt kan worden.