Het waterschap zag zich in augustus vanwege de droogte genoodzaakt tot het beperken van het onttrekken van grondwater.
Het waterschap zag zich in augustus vanwege de droogte genoodzaakt tot het beperken van het onttrekken van grondwater. Foto: www.vallei-veluwe.nl

Onttrekkingsverboden gedeeltelijk opgeheven

· leestijd 1 minuut Algemeen

REGIO- De onttrekkingsverboden voor oppervlaktewater en grondwater, die Waterschap Vallei en Veluwe gedurende deze droge zomer instelde, kunnen na de neerslag van de afgelopen weken gedeeltelijk worden opgeheven.

Dit houdt in dat vanaf donderdag 6 oktober weer oppervlaktewater mag worden onttrokken in de inlaatgebieden Terwolde en polder Hattem en in de inlaat Valleikanaal. Vanaf die datum mag ook overdag weer grondwater onttrokken worden. Wel blijft het verbod op het onttrekken van grondwater binnen 200 meter van kwetsbare beken met waardevolle natuur vooralsnog gehandhaafd.

Oppervlaktewater

“Sinds 18 mei geldt in ons beheergebied een onttrekkingsverbod oppervlaktewater voor die gebieden waarop geen aanvoer van water mogelijk is. Gebieden waar water kan worden ingelaten, bijvoorbeeld uit de IJssel en de Nederrijn, vielen aanvankelijk buiten het verbod. Maar vanwege de extreem lage rivierstanden bleek het in augustus noodzakelijk om het verbod uit te breiden met inlaatgebieden Terwolde, polder Hattem en inlaat Valleikanaal (inclusief Woudenbergse Grift, Heiligenbergerbeek, Zijdewetering, Krakerswijk, Flierbeek en oude kern Amersfoort. Door voldoende neerslag en hogere rivierstanden kunnen deze uitbreidingen nu worden ingetrokken en geldt weer het oorspronkelijke onttrekkingsverbod van 18 mei”, laat het waterschap weten.

Grondwater

Om onherstelbare schade aan de natuur te voorkomen, zag het waterschap zich eind augustus bovendien genoodzaakt tot een vergaande maatregel, namelijk het beperken van het onttrekken van grondwater. Vanaf 26 augustus was dat in het hele beheergebied enkel nog toegestaan tussen 22.00 en 7.00 uur. Aan deze beperking komt nu een einde. Op veel plekken heeft de grondwaterstand het dieptepunt achter zich gelaten en is weer sprake van een (voorzichtige) stijging.

Ook werd een verbod ingesteld op het onttrekken van grondwater binnen 200 meter van kwetsbare beken. Dit verbod blijft nog van kracht. Onttrekkingen daar hebben nog een directe invloed op het functioneren van de beken, terwijl een duidelijk herstel van de grondwaterstand langs deze beken cruciaal is.

Op www.vallei-veluwe.nl/droogte staat een interactieve kaart waarop te zien is waar het onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater nu nog geldt, evenals de kwetsbare beken waar binnen 200 meter nog geen grondwater mag worden onttrokken.