Afbeelding
Foto: .

Vragen over parkeerterrein Kleine Gracht

· leestijd 1 minuut Algemeen

HATTEM – “Op de parkeerplaats bij de supermarkt aan de Kleine Gracht doet zich een merkwaardig nieuw fenomeen voor”, aldus CDA-fractievoorzitter Teun Juk. “Hier zijn aan de zijde van de Van Heemstraschool 12 privé-parkeerplaatsen aangewezen binnen een blauwe parkeerzone”. Hoewel het terrein openbaar toegankelijk is, blijkt de grond niet in eigendom van de gemeente.

Criteria

Reden voor Juk om aan het college te vragen wat de reden is geweest om dit in te stellen juist voor de bewoners van de Kleine Gracht 42 tot en met 54. Juk wil ook weten welke criteria het college hanteert voor deze privé-parkeerplaatsen op gemeentegrond en of hiervoor betaald is. “Aanvankelijk was iedereen in de veronderstelling dat het aanwijzen van deze parkeerplaatsen te maken zou hebben met de werkzaamheden aan de Kleine Gracht en de binnenstad. Echter na het afronden van de werkzaamheden zijn de privé-parkeerplaatsen blijven bestaan en dienen het parkeren van de appartementen boven de supermarkt. Privé-parkeerplaatsen op gemeentelijke grond is een unicum in Hattem maar voor veel mensen een zeer gewenst bezit”.

Eigendom

In antwoord op de vragen laat het college weten dat hoewel het parkeerterrein tot de openbare ruimte behoort en openbaar toegankelijk is, het terrein in privaat eigendom is. Een klein deel van het terrein is ingericht als parkeervoorziening voor de appartementen aan de Dorpsweg/Kleine Gracht.

Conform de Nota Parkeernormen moet de vergunningverlening en realisatie van appartementen voorzien worden van voldoende parkeerplaatsen. “De parkeerbehoefte wordt ingevuld op de betreffende parkeerplaatsen aan de zijde van de Van Heemstraschool. Deze constructie is mogelijk omdat het parkeerplaatsen in privaat eigendom betreft. Aan het reeds bestaande parkeerregime op het terrein zijn geen wijzigingen doorgevoerd. In de omgevingsvergunning is een aanvullend voorschrift opgenomen dat stelt dat de 12 eigen parkeerplaatsen openbaar toegankelijk dienen te blijven. Dit om de mogelijkheid van dubbelgebruik te behouden en zodoende een zo effectief mogelijk gebruik van de beschikbare, openbare parkeerruimte te waarborgen”.

Blauwe zone

De betreffende parkeerplaatsen liggen binnen de blauwe zone. Met gebruik van de parkeerschijf mag maximaal 2 uur geparkeerd worden op het gehele terrein binnen de vastgestelde periodes. “De bij de parkeerplaatsen geplaatste parkeerborden geven een andere indruk, maar onttrekken de parkeerplaatsen niet van het bestaande parkeerregime. De situatie aan de Kleine Gracht is hierin een unieke situatie, doordat een openbaar toegankelijk terrein, zonder hekwerk of slagboom afgesloten, toch volledig in privaat eigendom is”.

De gemeente stelt verder te staan voor het dienen van het algemeen belang. “Het realiseren van parkeerplaatsen op gemeentegrond is dus ook ten behoeve van het algemeen belang. Dit houdt in dat parkeerplaatsen op gemeentegrond door een ieder gebruikt kunnen en mogen worden, uiteraard met inachtneming van de geldende verkeersregels, parkeerregimes en specifieke parkeerdoeleinden. Overeenkomstig de aanvullende voorschriften die zijn opgenomen in de vergunning wordt de toezichthouder ingeschakeld om de betreffende borden te laten verwijderen”.

!