Afbeelding
Foto: In Hattem zijn Oekraïners o.a. gehuisvest in voormalige locatie Het Baken bij Woonzorgcentrum De Bongerd.

Woonunits vluchtelingen moet druk woningmarkt verlichten

· leestijd 2 minuten Algemeen

HATTEM – “Hattem gaat aan de slag voor extra opvang van vluchtelingen en statushouders”, zo deelde de gemeente Hattem vorige week mee. Dit bericht is met gemengde gevoelens ontvangen. 

Hoewel de Hattemers best welwillend zijn om een steentje bij te dragen om de asielketen te ontlasten, vragen ze zich ook af wat deze beslissing betekent voor eigen inwoners die graag in Hattem willen blijven wonen. Veel jongeren wachten al jaren op een starterswoning. Zij vrezen dat door deze beslissing het nog langer duurt om een woning te bemachtigen. De kwestie werd uitgebreid besproken in de commissievergadering vorige week. Ook tijdens het persuurtje bracht de redactie van de Hattemer het onderwerp op tafel.

Bijdrage

Hattem ligt voor 2022 voor op het schema van het Rijk voor de vastgestelde huisvestingstaakstelling voor statushouders. Om de doorstroom in AZC’s te bevorderen, heeft het Rijk de gemeenten gevraagd om alvast aan de slag te gaan met hun huisvestingstaakstelling voor 2023. Het stadsbestuur van Hattem wil een bijdrage leveren aan het oplossen van het tekort aan opvangplekken voor vluchtelingen en woningen voor statushouders die inmiddels een verblijfsvergunning hebben. Het college en de gemeenteraad zetten in op twee scenario’s die nu verder worden uitgewerkt: het realiseren van tijdelijke huisvesting in units voor Oekraïners en statushouders èn het bijdragen aan de opvang van vluchtelingen in de regio, de Kop van de Veluwe.

Oplossing

Tijdens het maandelijkse persuurtje vroeg de redactie van de Hattemer hoe de gemeente dit wil bewerkstelligen? Zijn er al locaties in beeld? “We hebben er voor gekozen om een oplossing te zoeken voor de huisvesting van statushouders en vluchtelingen op een manier die geen beslag legt op bestaande huizen die te koop en te huur zijn. Zo willen we voorkomen dat Hattemers en andere woningzoekenden nog langer op een woning moeten wachten. Er zijn nog geen locaties in beeld waar we tijdelijke woonunits kunnen plaatsen. We onderzoeken momenteel wat geschikte locaties kunnen zijn. Hierbij maken we ook gebruik van kennis en expertise in de regio en werken we samen met diverse corporaties”.

Voorrang

Op de vraag of vluchtelingen voorrang krijgen bij het toewijzen van sociale woningen antwoordt het college dat vluchtelingen behoren tot een groep die binnen het landelijke huisvestingsstelsel voorrang krijgt. “Iedere gemeente krijgt jaarlijks van het Rijk de opdracht om een bepaald aantal statushouders te huisvesten. De gemeente Hattem heeft niet de afspraak gemaakt met de woningbouwcorporatie dat alle woningen die beschikbaar komen (tijdelijk) worden toegewezen aan statushouders. Elders in het land is deze afspraak wel gemaakt”. De gemeente verwacht dat vanwege de landelijke vluchtelingencrisis er in 2023 meer statushouders in Hattem gehuisvest moeten worden dan in voorgaande jaren.

Wachttijden

Wethouder Koen Castelein erkent dat de wachttijden voor woningen erg lang zijn en wil deze niet nog verder laten oplopen. “Daarom onderzoeken we of we tijdelijke woonunits kunnen plaatsen voor statushouders en vluchtelingen uit Oekraïne. We hopen dat we met tijdelijke woonunits een goede tussenoplossing hebben voor deze 2 groepen mensen die dringend een woning nodig hebben. Daardoor kunnen we hopelijk ook voorkomen dat de wachttijden voor Hattemers voor een woning verder oplopen. Terwijl we bezig zijn met deze tijdelijke woonunits, werken we ook aan de realisatie van sociale huurwoningen. Daarmee hebben we ook een goede, structurele oplossing voor Hattemers die hier willen blijven wonen en andere woningzoekenden in de omgeving”. Hier werd in de commissievergadering ook nadrukkelijk de aandacht voor gevraagd.

Jongeren

Op de vraag of er ook geen flexwoningen kunnen komen voor Hattemse jongeren wordt positief gereageerd. “We kijken daarbij ook naar de mogelijkheden voor tijdelijke woonunits voor andere doelgroepen, zoals jongeren, alleenstaanden en mensen die door omstandigheden met spoed op zoek zijn naar een woning”.