Afbeelding
.

“Blijf vandalisme melden!”

Algemeen

HATTEM – “Blijf vandalisme melden”, die oproep doet burgemeester Marleen Sanderse richting de inwoners van Hattem. Naar aanleiding van de recente vernielingen stelde de redactie van De Hattemer het onderwerp vandalisme nog maar eens aan de kaak tijdens het maandelijkse persuurtje. Hoewel er in de politiek volop over wordt gesproken, blijkt in de praktijk dat vernielingen met name in het weekend nog scheer en inslag zijn in de Hanzestad. 

Uitlaatklep
Het college gaf aan dat er een aantal zaken in de pijplijn zit, waaronder de uitbreiding van het aantal jongerenwerkers. In tijden dat jongeren vanwege de Coronamaatregelen weinig te doen hebben, zijn de openingstijden van het jongerencentrum verruimd. Wethouder Martijn Hospers geeft aan blij te zijn dat er weer gesport kan worden wat een goede uitlaatklep is. Ook hoopt hij dat er snel weer teruggekeerd kan worden naar het normale leven gezien het effect van de maatregelen op deze doelgroep.

Cameratoezicht
Burgemeester Sanderse geeft aan dat cameratoezicht in de binnenstad op dit moment niet aan de orde is. Er moeten volgens de burgermoeder wel heel sterke gronden zijn om het ophangen van camera’s door de wet- en regelgeving te krijgen. “Cameratoezicht is echt het allergrootste middel. Ik denk dat wanneer ik dat op dit moment zou aanvragen, het er niet door zal komen”. De gemeente mag gebruikmaken van cameratoezicht op openbare plaatsen om de openbare orde te handhaven, zoals bij uitgaanscentra. Maar dat mag alleen als er aan voorwaarden wordt voldaan. Deze voorwaarden komen voort uit de nieuwe privacywetgeving, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Buurtwacht
In de wandelgangen wordt gesproken over de eventuele vorming van een burgerwacht. Mocht dit initiatief worden genomen vanuit de Hattemers, dan zal de burgemeester dit alleen maar toejuichen. “We gaan graag met de initiatiefnemers voor een burgerwacht in gesprek hoe we dit kunnen faciliteren”.