Afbeelding
.

Raad wil onderzoek naar Lelystad Airport

Algemeen

HATTEM- In februari 2021 nam de minister van landbouw een ontwerpbesluit om Lelystad Airport een natuurvergunning te verlenen voor 10.000 vliegbewegingen per jaar. Afgelopen donderdag steunde de gemeenteraad unaniem een motie om een regionaal onafhankelijk onderzoek uit te voeren naar de aanvraagprocedure voor die natuurvergunning aan Lelystad Airport. 

De raad sluit zich hiermee aan bij andere gemeenteraden op de Noord-Veluwe, waaronder Heerde, waarin vergelijkbare moties werden aangenomen. CDA-raadslid Harry Kremer licht de aanleiding voor de motie toe: “De kern van de kritiek van gemeenten, organisaties en burgers op het ontwerpbesluit van de minister heeft veelal betrekking op onvoldoende zorgvuldigheid, de onduidelijkheid over het aantal vliegbewegingen per jaar en de problematiek van de uitstoot. De motie geeft aan dat er tot nu toe geen vertrouwen bestaat in de kwaliteit van de rapportages, onderzoeken en beoordelingen in het kader van de verleende vergunning.”

Eén van de punten die volgens Kremer om nader onderzoek vraagt, is de juridische houdbaarheid van stikstofuitruil tussen Schiphol en Lelystad Airport. Kremer: “Schiphol Airport zet zogenaamde overtollige stikstofruimte in om de uitstoot van Stikstof vanaf Lelystad Airport boven onder meer de Veluwe mogelijk te maken. Dat wordt nu voorlopig gedaan voor 10.000 vliegbewegingen, maar in de stukken wordt ook expliciet de mogelijkheid genoemd om het aantal vliegbewegingen te verhogen naar 45.000.”

Kremer is blij dat raad en college eensgezindheid zijn over het belang van gezond en veilig wonen in Hattem en op de Noord-Veluwe. “Duidelijk moet zijn dat duurzame luchtvaart het doel is, waarbij de mens, het milieu en de economie in evenwicht zijn. Hier passen geen gekunstelde constructies bij. Wij moeten deze kans benutten om er voor te zorgen dat er geen vergunning wordt verstrekt aan Lelystad Airport op onzorgvuldige en onjuiste gronden.”